2003 MENU DEL DIA. Un restaurante del Cabanyal. Valencia